002_AUDIO_“BÀI THƠ của VỊ-THIÊN-CHÚA-LÀM-NGƯỜI”_Quyển 5 : CHƯƠNG 5 đến CHƯƠNG 8

BÀI THƠ của VỊ-THIÊN-CHÚA-LÀM-NGƯỜI

hoặc 
 TIN MỪNG NHƯ ĐÃ MẶC KHẢI CHO TÔI

***

Tác giả: Maria Valtorta

Nữ tu Phạm ThịHùng, CMR chuyển dịch

***

Năm thứ ba đời sốngcông khai

(Phầnthứ nhất)

002_Quyển 5,Chương 5 đến Chương 8

Tìm Hiểu:

Tin mới nhất

SUBSCRIBE

Từ khóa