002_AUDIO_”BÀI THƠ của VỊ-THIÊN-CHÚA-LÀM-NGƯỜI”_Quyển 5 : CHƯƠNG 11 đến CHƯƠNG 21


TIN MỪNGNHƯ ĐÃ MẶC KHẢI CHO TÔI

***

Tác giả: Maria Valtorta

Nữ tu Phạm ThịHùng, CMR chuyển dịch

***

Năm thứ ba đời sốngcông khai

(Phầnthứ nhất)

002_Quyển 5,Chương 11 đến Chương 21

Tìm Hiểu:

SUBSCRIBE

Từ khóa