005_AUDIO_”BÀI THƠ của VỊ-THIÊN-CHÚA-LÀM-NGƯỜI”_Quyển 5 : CHƯƠNG 16 đến CHƯƠNG 18


BÀITHƠ của VỊ-THIÊN-CHÚA-LÀM-NGƯỜI

Hoặc “TINMỪNG NHƯ ĐÃ MẶC KHẢI CHO TÔI”

***

Tác giả: Maria Valtorta

Nữ tu Phạm ThịHùng, CMR chuyển dịch

                                                                                             ***     

Năm thứ ba đời sốngcông khai

(Phầnthứ nhất)

005_Quyển 5,Chương 16 đến Chương 18

Tìm Hiểu:

Tin mới nhất

SUBSCRIBE

Từ khóa