016_AUDIO_BÀI THƠ của VỊ-THIÊN-CHÚA-LÀM-NGƯỜI_Quyển 5 : CHƯƠNG 50 đến CHƯƠNG 52


BÀI THƠ của VỊ-THIÊN-CHÚA-LÀM-NGƯỜI

Hoặc “TINMỪNG NHƯ ĐÃ MẶC KHẢI CHO TÔI”

***

Tác giả: Maria Valtorta

Nữ tu Phạm ThịHùng, CMR chuyển dịch

                                                                                              ***     

Năm thứ ba đời sốngcông khai

(Phầnthứ nhất)

016_Quyển 5,Chương 50 đến Chương 52

 

Tìm Hiểu:

SUBSCRIBE

Từ khóa