017_AUDIO_BÀI THƠ của VỊ-THIÊN-CHÚA-LÀM-NGƯỜI_Quyển 5 : CHƯƠNG 53 đến CHƯƠNG 55


BÀI THƠ của VỊ-THIÊN-CHÚA-LÀM-NGƯỜI

Hoặc “TINMỪNG NHƯ ĐÃ MẶC KHẢI CHO TÔI”

***

Tác giả: Maria Valtorta

Nữ tu Phạm ThịHùng, CMR chuyển dịch

                                                                                             ***     

Năm thứ ba đời sốngcông khai

(Phầnthứ nhất)

017_Quyển 5,Chương 53 đến Chương 55

Tìm Hiểu:

SUBSCRIBE

Từ khóa