018_AUDIO_BÀI THƠ của VỊ-THIÊN-CHÚA-LÀM-NGƯỜI_Quyển 5 : CHƯƠNG 56 đến CHƯƠNG 58


BÀI THƠ của VỊ-THIÊN-CHÚA-LÀM-NGƯỜI

Hoặc “TINMỪNG NHƯ ĐÃ MẶC KHẢI CHO TÔI”

***

Tác giả: Maria Valtorta

Nữ tu Phạm ThịHùng, CMR chuyển dịch

                                                                                               ***     

Năm thứ ba đời sốngcông khai

(Phầnthứ nhất)

018_Quyển 5,Chương 56 đến Chương 58

Tìm Hiểu:

SUBSCRIBE

Từ khóa