01_Bước Theo Giê-su

 


Bước  Theo   Giê-su

                                                               Văn Trung XV.

 

Lắm kẻ theo Ngài một thời gian

Ngồi xuống tính sổ như kẻ gian

Theo Ngài sao thấy phiêu lưu quá

Chỉ biết hiện tại: ôi gian nan !

 

Có người thấy vậy:  cho là hay

“Khó nghèo” giải thoát khỏi mê say

Mê say tiền của như nguồn sống

Để ta dâng hiến tình nồng say

 

Có người thấy vậy:  cho là cay

“Khiết tịnh” giải thoát khỏi mê say

Mê say tình sắc như mạch sống

Để ta yêu mến tình nồng say

 

Có người thấy vậy:  cho là may

“Vâng phục” giải thoát khỏi mê say

Mê say trí mình như sự sống

Để ta tín thác tình nồng say

 

                                                                              Phục  Sinh   2003

Tìm Hiểu:

Tin mới nhất

SUBSCRIBE

Từ khóa