01_THÁNG 1_HẠNH CÁC THÁNH_Ngày 1 Tháng 1 Đức Maria, Mẹ Thiên Chúa

01_Ngày 1 Tháng 1 Đức Maria, Mẹ Thiên Chúa  

*

02_Ngày 2 Tháng 1 Thánh Basiliô và Thánh Grêgôriô  

  

 

****  

*

03_Ngày 3 Tháng 1 Thánh Nữ Giơnoa    

 

04_Ngày 4 Tháng 1 Thánh Elizabeth Anna Sitôn 

  05_Ngày

Tìm Hiểu:
Tin liên quan

SUBSCRIBE

Từ khóa