01_Ông Ghít-ôn tìm Ý Chúa qua cầu nguyện và dấu chỉ

01_Ông Ghít-ôn tìm Ý Chúa qua cầu nguyện và dấu chỉ

       Lông cừu làm điềm báo (Sách Thủ lãnh 6,36-40)

36 Ông Ghít-ôn thưa với Thiên Chúa : “Nếu đúng là Ngài sẽ dùng tay con để cứu Ít-ra-en như Ngài đã phán,

37 thì này đây con đặt một mớ lông cừu trong sân lúa : nếu chỉ có sương trên lông cừu mà thôi, còn tất cả mặt đất đều khô, thì con biết Ngài sẽ dùng tay con để cứu Ít-ra-en như Ngài đã phán.”

38 Và đã xảy ra như vậy. Sáng hôm sau ông dậy sớm, bóp mớ lông cừu, vắt cho sương chảy ra đầy một chén nước.

39 Ông Ghít-ôn lại thưa với Thiên Chúa : “Xin Ngài đừng thịnh nộ với con, để con được nói một lần nữa. Xin cho con được trắc nghiệm bằng lông cừu một lần nữa thôi : chỉ có lông cừu là khô, còn tất cả mặt đất đều đẫm sương.”

40 Đêm ấy Thiên Chúa đã làm như vậy. Chỉ có lông cừu là khô, còn tất cả mặt đất đều đẫm sương.

Tìm Hiểu:
Tin liên quan

SUBSCRIBE

Từ khóa