23_BỀN CHÍ (45-46)_ĐƯỜNG HY VỌNG (The Road of Hope) của Đức Hồng Y Phanxicô Xavier NGUYỄN VĂN THUẬN

Sách “ĐƯỜNG HY VỌNG” (THE ROAD OF HOPE)

CỦA

ĐỨC HỒNG Y PHANXICÔ XAVIER NGUYỄN VĂN THUẬN

 

CHƯƠNG 3: Bền Chí

Ai cũng khởi sự, chỉ thánh mới đi đến cùng.

*******

Chapter 3: Perseverance

Anyone can begin, but only the saints persevere to the end

*******

45.- Nhân đức tỏa hương thơm chứ không náo động.

*******

The virtuous person radiates sweetness quietly and unobtrusively.

 

XVXVXVXVXVXVXVXVXVXVXVXVXVXVXVXVXVXVXVXVXV

 

46.- Thành tín trên con đường con đi, Phêrô không nộp Chúa, không cáo Chúa, nhưng Phêrô không được một lời bênh Chúa, "tôi không biết người ấy", Phêrô muốn yên thân, khỏi liên lụy: Phêrô bỏ Chúa dọc đường và tháo lui.

*******

Be actively loyal as you travel along this road. Peter did not betray our Lord, nor did he accuse him. On the other hand, he was passive: not lifting a finger to acknowledge or support Jesus—not even uttering one word. Rather, seeking to remain safe and to avoid being implicated, he declared that he did not even “know the man” (cf. Matthew 26:72). Peter had lost hope in our Lord as the Way and fled from him.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tìm Hiểu:

SUBSCRIBE

Từ khóa