027_AUDIO_BÀI THƠ của VỊ-THIÊN-CHÚA-LÀM-NGƯỜI_Quyển 6 : CHƯƠNG 82 đến CHƯƠNG 85


BÀI THƠ của VỊ-THIÊN-CHÚA-LÀM-NGƯỜI

Hoặc “TINMỪNG NHƯ ĐÃ MẶC KHẢI CHO TÔI”

***

Tác giả:Maria Valtorta

Nữtu Phạm Thị Hùng, CMR chuyển dịch

                                                                                              ***     

Nămthứ ba đời sống công khai

(Phần thứ nhất)

027_Quyển6, Chương 82 đến Chương 85

Tìm Hiểu:

SUBSCRIBE

Từ khóa