029_AUDIO_BÀI THƠ của VỊ-THIÊN-CHÚA-LÀM-NGƯỜI_Quyển 6 : CHƯƠNG 89 đến CHƯƠNG 91


BÀI THƠ của VỊ-THIÊN-CHÚA-LÀM-NGƯỜI

Hoặc “TINMỪNG NHƯ ĐÃ MẶC KHẢI CHO TÔI”

***

Tác giả:Maria Valtorta

Nữtu Phạm Thị Hùng, CMR chuyển dịch

                                                                                               ***     

Nămthứ ba đời sống công khai

(Phần thứ nhất)

029_Quyển6, Chương 89 đến Chương 91

Tìm Hiểu:

SUBSCRIBE

Từ khóa