035_AUDIO_BÀI THƠ của VỊ-THIÊN-CHÚA-LÀM-NGƯỜI_Quyển 6 : CHƯƠNG 107 đến CHƯƠNG 109


BÀI THƠ của VỊ-THIÊN-CHÚA-LÀM-NGƯỜI

Hoặc “TINMỪNG NHƯ ĐÃ MẶC KHẢI CHO TÔI”

***

Tác giả:Maria Valtorta

Nữtu Phạm Thị Hùng, CMR chuyển dịch

                                                                                              ***     

Nămthứ ba đời sống công khai

(Phần thứ nhất)

035_Quyển6, Chương 107 đến Chương 109

Tìm Hiểu:

SUBSCRIBE

Từ khóa