036_AUDIO_BÀI THƠ của VỊ-THIÊN-CHÚA-LÀM-NGƯỜI_Quyển 6 : CHƯƠNG 110 đến CHƯƠNG 112


BÀI THƠ của VỊ-THIÊN-CHÚA-LÀM-NGƯỜI

Hoặc “TINMỪNG NHƯ ĐÃ MẶC KHẢI CHO TÔI”

***

Tác giả:Maria Valtorta

Nữtu Phạm Thị Hùng, CMR chuyển dịch

                                                                   ***     

Nămthứ ba đời sống công khai

(Phần thứ nhất)

036_Quyển6, Chương 110 đến Chương 112

 

Tìm Hiểu:

SUBSCRIBE

Từ khóa