03_Đấng đùa dai


Đấng  đùa  dai

                                                              Văn Trung XV.

 *

Đùa dai vừa thôi Giê-su ơi !

Khi ẩn khi hiện, khi sáng ngời

Làm con say đắm trong tìm kiếm

Hãy đến ! đừng để con chơi vơi !

*

Đùa dai vừa thôi Giê-su ơi !

Thanh luyện tình con nên sáng ngời

Khao khát Giê-su con ngây ngất

Hồn con lịm trong bình an Người

 *

Đùa dai vừa thôi Giê-su ơi !

Bình an hôn xuống hồn : tuyệt vời

Con tim ngây ngất trong tình Chúa

Quên cả thời gian : hồn nghỉ ngơi.

 *

                                                       Sài  gòn , 12 - 12 - 1994

Tìm Hiểu:

SUBSCRIBE

Từ khóa