042_AUDIO_BÀI THƠ của VỊ-THIÊN-CHÚA-LÀM-NGƯỜI_Quyển 6 : CHƯƠNG 130 đến CHƯƠNG 132


BÀI THƠ của VỊ-THIÊN-CHÚA-LÀM-NGƯỜI

Hoặc “TINMỪNG NHƯ ĐÃ MẶC KHẢI CHO TÔI”

***

Tác giả:Maria Valtorta

Nữtu Phạm Thị Hùng, CMR chuyển dịch

                                                                   ***     

Nămthứ ba đời sống công khai

(Phần thứ hai)

042_Quyển6, Chương 130 đến Chương 132

 

Tìm Hiểu:

SUBSCRIBE

Từ khóa