04_ Dâng hiến


  Dâng  hiến

                                                           Văn Trung XV.

 

“tình yêu” xin đáp lại “Tình Yêu”

Dẫu biết rồi đây phải khổ nhiều

Càng cay càng đắng con càng thấm

Ngọt ngào trong tình Chúa cao siêu.

 

                                                                           Xuân Lộc,  10 - 10 - 1980 

Tìm Hiểu:

SUBSCRIBE

Từ khóa