056_AUDIO_BÀI THƠ của VỊ-THIÊN-CHÚA-LÀM-NGƯỜI_Quyển 7 : CHƯƠNG 192 đến CHƯƠNG 195


BÀI THƠ của VỊ-THIÊN-CHÚA-LÀM-NGƯỜI

 (THE POEM OF THE MAN-GOD)

Hoặc TIN MỪNG NHƯ ĐÃ MẶC KHẢI CHO TÔI

***

Tác giả:Maria Valtorta

Nữtu Phạm Thị Hùng, CMR chuyển dịch

                                                                                              ***     

Nămthứ ba đời sống công khai

(Phần thứ ba)

056_Quyển7, Chương 192 đến Chương 195

Tìm Hiểu:

SUBSCRIBE

Từ khóa