05_Dâng MẹDâng  Mẹ

                         Văn Trung XV.

Đau khổ làm sao nói nên lời

Nước mắt tuôn rơi ... hồn rã rời ...

Nhìn lên Hiền Mẫu lòng thành kính

Hiệp dâng cùng Mẹ, lòng thảnh thơi.

 

                                                                          Xuân Lộc,  31 - 05 - 1982

Tìm Hiểu:

SUBSCRIBE

Từ khóa