060_AUDIO_BÀI THƠ của VỊ-THIÊN-CHÚA-LÀM-NGƯỜI_Quyển 7 : CHƯƠNG 205 đến CHƯƠNG 207


BÀI THƠ của VỊ-THIÊN-CHÚA-LÀM-NGƯỜI

 (THE POEM OF THE MAN-GOD)

Hoặc TIN MỪNG NHƯ ĐÃ MẶC KHẢI CHO TÔI

***

Tác giả:Maria Valtorta

Nữtu Phạm Thị Hùng, CMR chuyển dịch

                                                                   ***     

Nămthứ ba đời sống công khai

(Phần thứ ba)

060_Quyển7, Chương 205 đến Chương 207

Tìm Hiểu:

SUBSCRIBE

Từ khóa