06_Ba môn đệ hỏi Đức Giê-su để biết nghĩa lời tiên báo về Ê-lia

06_Ba môn đệ hỏi Đức Giê-su để biết nghĩa lời tiên báo về Ê-lia

*** Câu hỏi về ngôn sứ Ê-li-a (Mc 9,9-13)

9 Đang khi thầy trò từ trên núi xuống, Đức Giê-su truyền cho các ông rằng : “Đừng nói cho ai hay thị kiến ấy, cho đến khi Con Người từ cõi chết trỗi dậy.

10 Các môn đệ hỏi Người rằng : “Vậy sao các kinh sư lại nói Ê-li-a phải đến trước ?

11 Người đáp : “Ông Ê-li-a phải đến để chỉnh đốn mọi sự.

12 Nhưng Thầy nói cho anh em biết : ông Ê-li-a đã đến rồi mà họ không nhận ra, lại còn xử với ông theo ý họ muốn. Con Người cũng sẽ phải đau khổ vì họ như thế.

13 Bấy giờ các môn đệ hiểu Người có ý nói về ông Gio-an Tẩy Giả.

Tìm Hiểu:

Tin mới nhất

SUBSCRIBE

Từ khóa