06_Gặp Chúa 1


Gặp  Chúa  1

                                                                                 Văn Trung XV.

Ngày ấy gặp Chúa con “nhức đầu”

Thời gian tình Chúa cứ liễm sâu

Trong tim, trong óc, trong mạch máu

Làm con ngây ngất trong tình đầu.

 

                                                                                                   Xuân Lộc, Tuần  Thánh  1982

Tìm Hiểu:

SUBSCRIBE

Từ khóa