078_AUDIO_BÀI THƠ của VỊ-THIÊN-CHÚA-LÀM-NGƯỜI_Quyển 8 : CHƯƠNG 22 đến CHƯƠNG 24


BÀI THƠ của VỊ-THIÊN-CHÚA-LÀM-NGƯỜI

 (THE POEM OF THE MAN-GOD)

Hoặc TIN MỪNG NHƯ ĐÃ MẶC KHẢI CHO TÔI

***

Tác giả:Maria Valtorta

Nữtu Phạm Thị Hùng, CMR chuyển dịch

                                                                                                ***     

Chuẩn bị cuộc tử nạn

078_Quyển8, Chương 22 đến Chương 24

Tìm Hiểu:

SUBSCRIBE

Từ khóa