07_Gặp Chúa 2


 

Gặp  Chúa  2

                                                                      Văn Trung XV.

 

Làm sao định nghĩa được tình yêu

Giấy mực viết ra cũng đã nhiều

Khổ đau kéo ta gần Thiên Chúa

Gặp Người ta thấy ta được yêu

 

                                                                                          Sài  gòn , tháng Đức Mẹ   1993

Tìm Hiểu:

SUBSCRIBE

Từ khóa