083_AUDIO_BÀI THƠ của VỊ-THIÊN-CHÚA-LÀM-NGƯỜI_Quyển 8 : CHƯƠNG 37 đến CHƯƠNG 39


BÀI THƠ của VỊ-THIÊN-CHÚA-LÀM-NGƯỜI

 (THE POEM OF THE MAN-GOD)

Hoặc TIN MỪNG NHƯ ĐÃ MẶC KHẢI CHO TÔI

***

Tác giả:Maria Valtorta

Nữtu Phạm Thị Hùng, CMR chuyển dịch

                                                                   ***     

Chuẩn bị cuộc tử nạn

083_Quyển8, Chương 37 đến Chương 39

Tìm Hiểu:

SUBSCRIBE

Từ khóa