087_AUDIO_BÀI THƠ của VỊ-THIÊN-CHÚA-LÀM-NGƯỜI_Quyển 9 : CHƯƠNG 01 đến CHƯƠNG 03


BÀI THƠ của VỊ-THIÊN-CHÚA-LÀM-NGƯỜI

                                       (THE POEM OF THE MAN-GOD)       

Hoặc TIN MỪNG NHƯ ĐÃ MẶC KHẢI CHO TÔI

***

Tác giả:Maria Valtorta

Nữtu Phạm Thị Hùng, CMR chuyển dịch

                                                                   ***     

Chuẩn bị cuộc tử nạn

087_Quyển9, Chương 01 đến Chương 03

 

Tìm Hiểu:

SUBSCRIBE

Từ khóa