90_XÚC PHẠM ĐẾN THÁNH THẦN (Mt 12,31-32)_Đọc "TIN MỪNG" và Đọc Sách "BÀI THƠ của VỊ-THIÊN-CHÚA-LÀM-NGƯỜI" của Maria Valtorta

 

090_XÚC PHẠM ĐẾN THÁNH THẦN_Mt 12,31-32 (Mc 3,28-30 ; Lc 12,10)

31 Vì thế, tôi nói cho các ông hay : mọi tội, kể cả tội nói phạm thượng, cũng sẽ được tha cho loài người, chứ tội nói phạm đến Thần Khí sẽ chẳng được tha. 32 Ai nói phạm đến Con Người thì được tha ; nhưng ai nói phạm đến Thánh Thần sẽ chẳng được tha, cả đời này lẫn đời sau.

 **** XÚC PHẠM ĐẾN THÁNH THẦN (x. Sách “BÀI THƠ của VỊ-THIÊN-CHÚA-LÀM-NGƯỜI” của Maria Valtorta _Quyển 4, trang 424)     

Vì lý do này, tôi bảo các ông rằng ai không hợp tác với tôi là   chống lại tôi. Ai không thu thập với tôi là phân tán. Bởi vì tôi là   Đấng Tự Hữu, và ai không tin điều đó thì như đã được tiên tri, nó   phạm tội chống lại Thánh Linh mà lời nói của Người đã được nói   bởi các tiên tri, những lời không dối trá, không sai lầm, những lời   buộc phải tin và không được chống cự. 

Tôi nói với các ông: tất cả sẽ được tha thứ cho con người, mọi tội   lỗi và mọi lời phạm thượng, bởi vì Thiên Chúa biết con người không   phải chỉ toàn là thần trí, mà còn có xác thịt, và xác thịt bị cám dỗ sẽ   rơi vào những yếu đuối bất ngờ. Nhưng lời phạm thượng chống lại   Thánh Linh sẽ không được tha. Ai nói phạm tới Con Người sẽ còn   được tha, bởi vì sự nặng nề của xác thịt bao bọc Ngôi Vị của tôi, và   bao bọc kẻ đã nói chống lại tôi, nên tội của nó còn có thể kết luận   là vì sai lầm. Nhưng kẻ nào nói chống lại Thánh Linh sẽ không   được tha, dù trong đời này, dù trong đời tương lai, bởi vì Chân Lý là   đúng như Người là: rõ ràng, thánh thiện, không thể chối cãi, và   được bộc lộ cho tâm hồn theo cách không thể dẫn nó tới sai lầm.   Trong ý nghĩa này, chỉ những kẻ muốn sai lầm mới phạm lỗi sai   lầm. Từ chối Chân Lý do Thánh Linh nói là từ chối Lời của Thiên   Chúa và Tình Yêu mà lời này ban vì tình yêu đối với loài người. Và   tội chống lại Tình Yêu thì không được tha. 

(Dịch giả : Nữ tu Phạm Thị Hùng, CMR.)

Tìm Hiểu:

SUBSCRIBE

Từ khóa