09_Nhiệm hôn


 

Nhiệm  hôn

                                                                                   Văn Trung XV.

Nhiệm hôn : Chúa “tràn ngập” trong con

Tim con say ngất trong tình nồng

Xin dâng đời con cùng với Mẹ

Để đời toàn hiến mãi sắt son.

 

                                                                              Xuân Lộc, 27 - 03 - 1982

Tìm Hiểu:

SUBSCRIBE

Từ khóa