100_AUDIO_BÀI THƠ của VỊ-THIÊN-CHÚA-LÀM-NGƯỜI_Quyển 10 : CHƯƠNG 04 đến CHƯƠNG 06


BÀI THƠ của VỊ-THIÊN-CHÚA-LÀM-NGƯỜI

 (THE POEM OF THE MAN-GOD)

Hoặc TIN MỪNG NHƯ ĐÃ MẶC KHẢI CHO TÔI

***

Tác giả:Maria Valtorta

Nữtu Phạm Thị Hùng, CMR chuyển dịch

                                                                   ***     

Chuẩn bị cuộc tử nạn

100_Quyển10, Chương 04 đến Chương 06

Tìm Hiểu:

Tin mới nhất

SUBSCRIBE

Từ khóa