102_AUDIO_BÀI THƠ của VỊ-THIÊN-CHÚA-LÀM-NGƯỜI_Quyển 10 : CHƯƠNG 10 đến CHƯƠNG 12


BÀI THƠ của VỊ-THIÊN-CHÚA-LÀM-NGƯỜI

 (THE POEM OF THE MAN-GOD)

Hoặc TIN MỪNG NHƯ ĐÃ MẶC KHẢI CHO TÔI

***

Tác giả: Maria Valtorta

Nữ tu Phạm Thị Hùng, CMR chuyển dịch

                                                                   ***     

Chuẩn bị cuộc tử nạn

102_Quyển 10, Chương 10 đến Chương 12

(AAAA)

Tìm Hiểu:

Tin mới nhất

SUBSCRIBE

Từ khóa