106_AUDIO_BÀI THƠ của VỊ-THIÊN-CHÚA-LÀM-NGƯỜI_Quyển 10 : CHƯƠNG 19 đến CHƯƠNG 21


BÀI THƠ của VỊ-THIÊN-CHÚA-LÀM-NGƯỜI

 (THE POEM OF THE MAN-GOD)

Hoặc TIN MỪNG NHƯ ĐÃ MẶC KHẢI CHO TÔI

***

Tác giả:Maria Valtorta

Nữtu Phạm Thị Hùng, CMR chuyển dịch

                                                                   ***     

Chuẩn bị cuộc tử nạn

106_Quyển10, Chương 19 đến Chương 21

Tìm Hiểu:

SUBSCRIBE

Từ khóa