107_AUDIO_BÀI THƠ của VỊ-THIÊN-CHÚA-LÀM-NGƯỜI_Quyển 10 : CHƯƠNG 22 đến CHƯƠNG 24


BÀI THƠ của VỊ-THIÊN-CHÚA-LÀM-NGƯỜI

 (THE POEM OF THE MAN-GOD)

Hoặc TIN MỪNG NHƯ ĐÃ MẶC KHẢI CHO TÔI

***

Tác giả:Maria Valtorta

Nữtu Phạm Thị Hùng, CMR chuyển dịch

                                                                   ***     

Chuẩn bị cuộc tử nạn

107_Quyển10, Chương 22 đến Chương 24

Tìm Hiểu:

Tin mới nhất

SUBSCRIBE

Từ khóa