14_Bổn Phận (27-28) _ ĐƯỜNG HY VỌNG (The Road of Hope) của Đức Hồng Y Phanxicô Xavier NGUYỄN VĂN THUẬN


Sách “ĐƯỜNG HY VỌNG” (THE ROAD OF HOPE)

CỦA

ĐỨC HỒNG Y PHANXICÔ XAVIER NGUYỄN VĂN THUẬN

 

CHƯƠNG 2. Bổn Phận

Bổn phận là giấy vào nước Trời

 (Chapter 2 : Duty)

Duty is the passport to heaven

 

27. Bổn phận là giấy vào nước Trời: "Ai thực hiện ý Cha Ta trên trời, sẽ vào nước trời."

******* Duty is your passport to heaven. “The person who does the will of my Father in heaven. He will enter the kingdom of heaven” (Cf. Matt. 7:21)

 

28. Chấp nhận thánh ý Chúa; vâng theo thánh ý Chúa; yêu mến thánh ý Chúa. Con chọn hạng nào?

******* Accept the will of God, obey the will of God, or love the will of God. Which way will you choose?

 

Tìm Hiểu:

Tin mới nhất

SUBSCRIBE

Từ khóa