15_Tăm tối

 


Tăm  tối

                                                            Văn Trung XV.

 

Tối tăm tôi nào thấy tình yêu

Dù đã cố yêu: chẳng được nhiều

Lời cầu ngọt ngào đi đâu mất ?

Chỉ còn trống vắng ! nói chi yêu

****

Trí lòng khắc khoải: Giê-su ơi !

Hồn xin Chúa đến chẳng khi ngơi

Chúa ơi ! xin đến đừng trì hoãn

Lòng khao khát Chúa đến lệ rơi

****

Hãy chiếm hữu tôi Giê-su ơi !

Hãy đến với tôi tình tuyệt vời

Đời tôi “có nghĩa” trong tình Chúa

 Không có Người hồn tôi chơi vơi

 

                                                                Sài  gòn , 1999 

Tìm Hiểu:

SUBSCRIBE

Từ khóa