16_Theo Chân Giê-su

 


Theo  Chân   Giê-su

Văn Trung XV.

 

Theo chân Ngài : con bâng khuâng tiến bước

Dẫu đôi chân rướm máu, lệ dâng trào

Ngài tử giá : con cũng nguyện tử giá

Để tim Ngài kết chặt mãi tim con

 

                                                                                      Gia Lào 30 - 09 - 1980

Tìm Hiểu:

SUBSCRIBE

Từ khóa