17_Bổn Phận (33-34)_ĐƯỜNG HY VỌNG (The Road of Hope) của Đức Hồng Y Phanxicô Xavier NGUYỄN VĂN THUẬN

 

Sách “ĐƯỜNG HY VỌNG” (THE ROAD OF HOPE)

CỦA

ĐỨC HỒNG Y PHANXICÔ XAVIER NGUYỄN VĂN THUẬN

 

 

CHƯƠNG 2. Bổn Phận

Bổn phận là giấy vào nước Trời

 (Chapter 2 : Duty)

Duty is the passport to heaven

33. Tiến lên trong bổn phận mỗi ngày, con sẽ thấy "Ách Chúa êm ái, gánh Chúa nhẹ nhàng."

*******

As you advance in appreciating the sanctifying value of your ordinary duties, you will come to appreciate that the yoke is indeed easy and the burden light (cf. Matthew 11:30).

 

 

34. Vì thương thuyết đòi điều kiện trong bổn phận, vì không theo ý Chúa, vì theo ý Chúa có giới hạn mà tâm hồn con khắc khoải, bất an.

******* There are three possible reasons why your soul is worried and disconcerted:

You have set low standards for the performance of your duties.

You are not following the will of God.

You limit the extent to which you are willing to follow the will of God.

Tìm Hiểu:

SUBSCRIBE

Từ khóa