17_Tiếng “Vâng” nghẹn ngàoTiếng  “Vâng”  nghẹn  ngào

                                                              Văn Trung XV.

Nghẹn ngào trong tiếng nấc khổ đau

Tê buốt trong tim với lời cầu

Chúa ơi xin dẫn con qua khỏi

Đêm tối tâm hồn : chết lịm đau

****

Ý Chúa : lương thực của đời con

Chân vẫn bước lê trên đau buồn

Đóng đinh ý riêng để vâng phục

Ý Chúa toả sáng trong hồn con

****

 Lời vâng nghẹn ngào thành khúc ca

Khúc ai ca thành khúc hoan ca

Thánh Ý của Người là sức sống

Tình Chúa dẫn lối : tim hát ca

 

                                                                       Tháng Mẹ   13 - 05 - 1989

Tìm Hiểu:

SUBSCRIBE

Từ khóa