18_Bổn phận (35-36)_ĐƯỜNG HY VỌNG (The Road of Hope) của Đức Hồng Y Phanxicô Xavier NGUYỄN VĂN THUẬN

 

Sách “ĐƯỜNG HY VỌNG” (THE ROAD OF HOPE)

CỦA

ĐỨC HỒNG Y PHANXICÔ XAVIER NGUYỄN VĂN THUẬN

 

CHƯƠNG 2. Bổn Phận

Bổn phận là giấy vào nước Trời

 (Chapter 2 : Duty)

Duty is the passport to heaven

35. Không gắn bó với ý Chúa từng giây phút, con sẽ bỏ dở đường hy vọng, vì con cho bổn phận bình lặng, vô danh và đồng điệu quá! ******* If you are not firmly attached to the will of God, you will begin to think that your duty is too uneventful, too unnoticed and hidden. When you begin to regard the performance of your ordinary duties as monotonous, then you will also begin to fall by the wayside of this Road of Hope.

 

 

36. Vấn đề rất đơn giản: trước khi hành động, con nghĩ: "Chúa muốn con làm gì?" Hãy thực hiện ý Chúa! ******* The problem and its solution is a very simple one. Before doing anything, ask our Lord, “What is it that I must do?” (cf. Acts 22:10) The answer will always be: “Carry out the will of God.”

Tìm Hiểu:

SUBSCRIBE

Từ khóa