19_Bổn Phận (37-38)_ĐƯỜNG HY VỌNG (The Road of Hope) của Đức Hồng Y Phanxicô Xavier NGUYỄN VĂN THUẬN

Sách “ĐƯỜNG HY VỌNG” (THE ROAD OF HOPE)

CỦA

ĐỨC HỒNG Y PHANXICÔ XAVIER NGUYỄN VĂN THUẬN

 

CHƯƠNG 2. Bổn Phận

Bổn phận là giấy vào nước Trời

 (Chapter 2 : Duty)

Duty is the passport to heaven

 

37. Chúa muốn mưa, con cũng muốn, Chúa muốn nắng, con cũng muốn, Chúa muốn cực, con cũng muốn,Chúa muốn vui, con cũng muốn, Chúa muốn khổ, con cũng muốn, Chúa và con chỉ có một ý, bí quyết hạnh phúc  của con. ******* If God desires it to rain, desire the same. If God desires the sun to shine, desire the same. If God desires to make things pleasant, desire the same. If God desires to visit you with hardship and travail, desire the same. And rejoice, for to have but one will with God is the secret of happiness.

38. Trong cuộc sống hàng ngày, Chúa ban cho ta hạnh phúc tham dự mâu nhiệm cứu rỗi. Đối với mỗi người, con đường thánh giá đi theo con đường bổn phận. ******* In our everyday lives, our Lord constantly offers us the happiness of participating in the mystery of redemption. But the road to Calvary lies on the road of duty.

 

 

Tìm Hiểu:

Tin mới nhất

SUBSCRIBE

Từ khóa