19_Tro Bụi và Cao Sang


Tro  Bụi  và  Cao Sang

                                                        Văn Trung XV.

 

Cứ ngỡ là mình sống tuyệt vời

Tối tăm mới thấy hồn rã rời

Bao nhiêu quyết tâm : đi đâu mất

Chỉ còn cay đắng với lệ rơi

****

Tro bụi là thân phận của con

Hư vô là áo con vẫn choàng

Ảo tưởng về mình : con nào biết

Bao nhiêu mơ ước như vỡ toang

****

Con nghèo nàn, nhưng Chúa giàu sang

Ôi ! Đấng vì con nên nghèo khó

Để con thực sự nên cao sang

Tự do muôn vàn trong ánh sáng

 

                                                                               Sài  gòn , 2003

Tìm Hiểu:

SUBSCRIBE

Từ khóa