22_BỀN CHÍ (43-44)_ĐƯỜNG HY VỌNG (The Road of Hope) của Đức Hồng Y Phanxicô Xavier NGUYỄN VĂN THUẬN

Sách “ĐƯỜNG HY VỌNG” (THE ROAD OF HOPE)

CỦA

ĐỨC HỒNG Y PHANXICÔ XAVIER NGUYỄN VĂN THUẬN

 

CHƯƠNG 3: Bền Chí
Ai cũng khởi sự, chỉ thánh mới đi đến cùng.
*******
Chapter 3: Perseverance
Anyone can begin, but only the saints persevere to the end
*******
43.- Chỉ có một sự thất bại là không hy vọng vào Chúa. "Con đã hy vọng vào Chúa và con sẽ không hổ thẹn đến muôn đời."
******* There is only one failure and that is to fail to hope in God. Hope in God and you will not be disappointed (cf. Psalm 30).
 
*********************
 
44.- Đường hy vọng dài thăm thẳm. Con đừng làm "Thánh lâm thời": phong ba dồn dập, nước sơn sẽ phai nhạt và tượng thánh sẽ hiện nguyên hình quỉ.
******* Do not be a “fair weather saint”: the inevitable storms of life will wipe out the externals and reveal the sinfulness behind the appearance. 

Tìm Hiểu:

SUBSCRIBE

Từ khóa