25_Mê “ý” của mình # nóng giậnMê “ý” của mình # nóng giận

                                                                            Văn Trung XV.

 “Lòng trí bực tức”là chuyện thường

“Buồn phiền bực bội” mặt khó thương

“Tâm trí tức tối” : mình thua kém

“Tức tối khó chịu” : mặt đáng thương.

****

“Nguyền rủa thóa mạ” là thói quen

“Giận dữ nóng nẩy” với anh em

 “Nhắc mãi lỗi lầm” trong quá khứ

“La lối thóa mạ” : tật quá quen.

****

 “Bực tức chống đối”: rất khó ưa

 “Căm giận trả thù”những chuyện xưa

 “Khinh dể” bề trên và cha mẹ

“Mê ý của mình”: thật chẳng ưa.

 

                                                                                     Sài  gòn , 31 - 01 - 2013

Tìm Hiểu:

SUBSCRIBE

Từ khóa