26_BỀN CHÍ (51-52)_ĐƯỜNG HY VỌNG (The Road of Hope) của Đức Hồng Y Phanxicô Xavier NGUYỄN VĂN THUẬN

Sách “ĐƯỜNG HY VỌNG” (THE ROAD OF HOPE)

CỦA

ĐỨC HỒNG Y PHANXICÔ XAVIER NGUYỄN VĂN THUẬN

 

CHƯƠNG 3: Bền Chí

Ai cũng khởi sự, chỉ thánh mới đi đến cùng.

*******

Chapter 3: Perseverance

Anyone can begin, but only the saints persevere to the end

 

*******

 

51. Giữ vững tinh thần của con, mặc dù cảm thấy rã rời, nguội lạnh; vì mây mù sẽ qua đi, không che mãi được mặt trời. Chỉ đợi mây bay qua thôi.

 

*******

 

Although you may feel worn out or less enthused, keep your spirits up. The dark clouds cannot block the sunlight for ever; they will pass. Just wait for them to pass over.

 

 

XVXVXVXVXVXVXVXVXVXVXVXVXVXVXVXVXVXVXVXVXV

 

52. Đừng nói "mất hứng rồi". Con làm vì hứng sao? Việc Chúa đâu phải làm thơ. Làm vì yêu mến và con biết không bao giờ "mất yêu mến Chúa" cả.

*******

Do not say, “I no longer feel inspired.” Why should you work because of human inspiration? The work of God is in no way comparable with the writing of poetry. Work because of love and the knowledge of the fact that you will never lose the love of God.

 

Tìm Hiểu:

SUBSCRIBE

Từ khóa