26_“Mê của cải nguời” # ghen tị“Mê của cải nguời” # ghen tị

                                                                                                         Văn Trung XV.

 “Lòng trí trầm uất”: họ hơn mình

Tình tiền danh vọng : ghen thấy kinh !

“Ghen ghét, phân bì” : không chịu được

“Không muốn người khác tốt hơn mình”.

****

 “Nói lời chỉ trích”  trong cay cú

“Phê bình ác ý ” với tị ghen

 “Bỏ vạ cáo gian” vì ghen tị

“Ghen ghét tị hiềm” : tật quá quen.

****

 “Hay hại người khác” do tị ghen

 “Ghen tức báo thù”: thật nhỏ nhen

 “Lấy ác báo ác”trong căm giận

“Mê của người khác”: đúng là ghen.

 

                                                                                     Sài  gòn , 31 - 01 - 2013

Tìm Hiểu:

Tin mới nhất

SUBSCRIBE

Từ khóa