27_“Mê của cải mình” # hà tiện và tham lam

 


“Mê của cải mình” # hà tiện và tham lam

                                                                                                         Văn Trung XV.

 “Tham lam” vật chất hoặc tinh thần

“Lọc lừa dối trá”: chỉ khổ thân

Tiền bạc: ông chủ thật đáng ghét

Nhiều người : “đầy tớ cho Tài Thần”

****

 “Nói lời cậy của” : khinh mọi người

“Coi thuờng ơn Chúa ”: cho mình ngon

 “Cậy tiền cậy của hơn cậy Chúa ”

Khi tiền đi mất: lòng héo hon.

****

 “Lừa gạt tiền bạc” của người ta

 “Trộm cắp” thói quen khó bỏ nha

 “Tiếc của” chẳng lo cho con cái

Kẻ “mê của mình”: thấy chạy xa.

 

                                                                                     Sài  gòn , 01 - 02 - 2013

Tìm Hiểu:

Tin mới nhất

SUBSCRIBE

Từ khóa