28_“Mê ăn uống” # ham ăn uống


“Mê ăn uống” # ham ăn uống

                                                                                                         Văn Trung XV.

 “Đi tìm cảm khoái trong miếng ăn”

“Tìm ruợu giải sầu”: dòng lệ lăn

chỉ biết đến miếng ăn là trên hết

Có ai nhắc đến : mặt nhăn nhăn.

 

****

“Đòi hỏi thức ăn” : cho thật ngon

 “Mượn ruợu để chửi”: mặt như son

“Phê bình ngon dở” thiếu xây dựng

Nếu không đáp ứng : mặt héo hon

****

 “Say sưa chè chén” : nào thấy say ?

 “mê ăn mê uống” : thấy thường ngày

 “trụy lạc” : hậu quả rượu uống quá

Kẻ “mê ăn uống”: nhìn biết ngay.

 

                                                                                     Sài  gòn , 01 - 02 - 2013

Tìm Hiểu:

SUBSCRIBE

Từ khóa