29_“Mê dâm dục” # ham mê sắc dục

 


“Mê dâm dục” # ham mê sắc dục

                                                                                                         Văn Trung XV.

 “Lòng trí uớc mơ việc yêu đương”

 “Tư tuởng ngoại tình” : nhớ thương thương

Có “Đấng tu hành” tâm cũng động

“Hình ảnh dâm dục”: nóng trong xương.

 

****

Có người “tán tỉnh người đi tu”

“Nói chuyện tình dục” : dụ người tu

“Buông lời cợt nhả về tình dục”

Mặt mày trơ trẽn hơn ruồi bu

****

 Dân tu dân tục: “lỗi khiết tịnh”

Tâm mê lòng dục : tình không tịnh

Xem phim đọc sách về tình dục

Trụy lạc, thủ dâm : đúng người bịnh.

 

                                                                                     Sài  gòn , 01 - 02 - 2013

Tìm Hiểu:

SUBSCRIBE

Từ khóa