30_“Mê chơi” # lười biếng


“Mê chơi” # lười biếng

                                                                                                         Văn Trung XV.

Nhìn dân “lười biếng”là biết liền

 “Mê chơi” bất mãn tưởng mình : “tiên”

“So đo tính toán” trong ích kỷ

“Chẳng tha thiết sống”: mặt chuối chiên.

****

Dân lười “hay than chán đời”

“Miệng nói bi quan” : không tiếc lời

“Chỉ nói không làm” : thế mới bực

“Mỏ than” nên tránh hơn là chơi

****

 “Bỏ bê bổn phận” : là chuyện thường

“Nghiện việc, nghiện tình” : khờ khó thương

Kêu ca phản kháng : chuyện thường thấy

Cẩu thả, chiếu lệ : tính lại ương.

 

                                                                                     Sài  gòn , 01 - 02 - 2013 

Tìm Hiểu:

Tin mới nhất

SUBSCRIBE

Từ khóa