31_Năm Dấu Thánh


Năm  Dấu  Thánh

                                                     Văn Trung, XV.

 

“Năm dấu” là hồng ân cao siêu

Vì “Đấng Yêu Thương” đã quá yêu 

Yêu con đến nỗi : tim cạn máu

Để con say mến trong tình yêu.

 

****

 

“Năm dấu”: tình yêu quá cao sâu !

Con từng từ khước : “Tình Nhiệm Mầu”

Cho dù Chúa chết trong đau đớn

Chúa ơi ! con sám hối gục đầu.

 

**** 

 

Nhìn lên “Năm dấu” : bài học yêu

Từ trời xuống thế: Chúa quá liều !

Vì con Chúa chết trên thập giá

Mà con đáp lại chẳng bao nhiêu !

                                                                                 Mùa  Chay 2013

Tìm Hiểu:

SUBSCRIBE

Từ khóa