33_Có điên không ?Có điên không ?

 

Văn Trung XV

 

Ta có điên không ? khi “xin vâng”

Người đời cho vậy là “tâng tâng”

Nô lệ “cái tôi”: “tự do ảo” !

Còn ta dâng Chúa : tình “xin vâng”.

***

Ta có điên không ? sống “thanh bần”

Người đời cho vậy là “hơi gân”

Tìm kiếm Nước Chúa là trước hết (Mt 6,33)

Tin Chúa : ta đi trên “phù vân”.

***

Ta có điên không ? sống “khiết trinh”

Người đời chạy theo “mốt” linh tinh

Cuồng loạn tìm vui trong thề xác

Ta theo Giê-su : đời đẹp xinh.

 

                                                                                  Sài gòn, Tĩnh tâm 15.07.2014 

Tìm Hiểu:

SUBSCRIBE

Từ khóa